adresa
architekti
realizácia

Mošovského 1, Bratislava
Christian Ludwig, Augustín Danielis
1931

Dom s bývaním pre viacero rodín na rohu Mošovského a Fándlyho ulice má koncepciu blízku britským vzorom rodinného bývania zo začiatku dvadsiateho storočia. Extrémne strmá sedlová strecha a polkruhový rizalit pripomínajúci vežu evokujú romantiku stredoveku. Všetky okenné otvory sú tradičné, v suteréne zamrežované, vybavené charakteristickými drevenými okenicami. Okná v poslednom podlaží majú redukovanú výšku, čo ešte znásobuje spomínané romantické pôsobenie.

Literatúra:
Arbeiten der Architekten Ch. Ludwig und A. Danielis. Forum 2, 1932, s. 2  11.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Tradícia a novátorstvo v architektonickom diele Christiana Ludwiga. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. 197  198.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 367.

Foto: 
Matúš Dulla