adresa
architekti
generálny projektant
investor 
generálny dodávateľ
projekt
realizácia

Bôrik 15, Bratislava
Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič
ŠPTÚ Bratislava
SNR, UV KSS
Pozemné stavby Bratislava
1967
1967 – 1973

Na hrane svahu nad Dunajom postavili v súvislosti so zriadením československej federácie podľa projektu architektov Š. Svetka a Š. Ďurkoviča (na pôvodnom projekte ešte spolupracoval S. Talaš) budovu hotela Bôrik, určeného pre najvyššie štátne orgány. Objekt leží na podnoži, na ktorej sú zoradené a kŕčkami spojené zreteľne formované bloky s dvoma pásmi okien a zrezanými rohmi. Napriek svojmu lapidárnemu tvarovaniu, ktoré sa v interiéri prejavuje napríklad prevýšenou halou, pôsobí celkovou horizontalitou na exponovanom návrší harmonicky a patrí medzi tie politicky elitné stavby sedemdesiatych rokov, ktoré verejnosť bezkonfliktne prijala.

Literatúra: 
MARCINKA, Marián: Hotel Bôrik v Bratislave. Projekt 33, 1991, 3, s. 10 – 14.
Účelová ubytovňa SNR Bratislava-Bôrik. Projekt 9, 1967, 11 – 12, s. 273.
Architekt Svetko. Katalóg výstavy. Ed. Jozef Ruttkay. Bratislava, Interpond 1998. 35 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 214, 222, 223, 435.
ČOMAJ, Ján: Architekt Svetko. Spomienky z nepokojných čias, nepokojné úvahy o súčasnosti. Čadca, Magma 2006. 122 s.

Foto:
Ľubo Stacho
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV