adresa
architekti
projekt
realizácia
Kuzmányho 5, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1932
1933

Nájomnú vilu Stein navrhovali architekti v rovnakom čase ako tatranské sanatórium Dr. Holzmanna. Aj keď sú obe diela vzdialené stovky kilometrov, sú si blízke členitou objemovou skladbou ako aj eleganciou, ktorá nepochybne súvisela aj s využitím horizontálnych okien. Na pôsobivom uličnom priečelí bratislavskej vily Fridrich Weinwurm dokonca siahol k uňho ojedinelému motívu okna prechádzajúceho cez roh. V parteri vily bol priestranný byt Steinovcov so samostatným vstupom zo záhradnej terasy. Ostatné nájomné byty boli prístupné z ulice spoločným schodiskom.

Literatúra:
Mietvilla in Pressburg. Forum 3, 1933, s. 328 – 329.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993. 238 s., tu s. 123.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 374.

Foto:
Matúš Dulla