adresa
architekti
stavebník
staviteľ
realizácia
dostavba oporných múrov
vrátane vstupných priestorov

Žižkova 36, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
Ortodoxné židovské sväté bratstvo Chewra Kadiša
Jozef Erdély
1929

1937

Puristická stavba obradnej siene sa zvykne označovať za medzník v oblasti sepulkrálnej architektúry na Slovensku. Jadrom symetrickej pravouhlej dispozície je priestranná sieň s trámovým stropom a kamennou dlažbou. S výstavbou obradnej siene súviselo aj vybudovanie oporného múru a vstupu do cintorína. Na ich konštrukciu použili autori masívne kamenné murivo harmonicky kombinované so železobetónovými prvkami.

Literatúra:
Wasmuth´s Monatshefte 15, 1931, s. 449.
ŠLACHTA, Štefan: Fridrich Weinwurm, architekt Novej doby. Bratislava, SAS 1993, 71 s., tu s. 16.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 355.

Foto:
Dagmar Slámová