adresa
architekt
realizácia

Hurbanova 21, Tornaľa
Zoltán Tornallyai
1928

Rozsiahly prízemný objekt s tradičným pôdorysom stojí v historickej rozvoľnenej individuálnej zástavbe na okraji mesta. Vzhľad domu určuje strmá sedlová strecha s veľkou plochou, ktorá mu dáva romantický ráz. Objekt má kamenný sokel a jemný ornament v podobe oválnych terčov nad okennými otvormi hlavného priečelia. Sú v nich iniciály pôvodných majiteľov a stavebníkov domu. Dom je reliktom regionálnej secesnej architektúry slovensko-maďarského pomedzia prvej polovice 20. storočia. 

Literatúra:
GERLE, János – KOVÁCS, Attila – MAKOVECZ, Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó 1990, 287 s., tu s. 192, 274.
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 1 – 2, s. LXVII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 342, 348.

Foto:
Matúš Dulla