adresa
architekti
realizácia
Chvojnica
Bruno Pompl, J. Tomaschek
1935 – 1936

Kamenná neomietnutá jednoloďová stavba má pôsobivú neorománsku formu. Kostol nie je veľký, ale jeho symetrická kompozícia s masívnou, pomerne nízkou stupňovitou vežou mu dáva mystický monumentálny výraz. Trojica širokých oblúkov vytvára nízke vstupné podlubie. Jednoduchému interiéru ohraničenému omietnutými stenami dominuje moderný oltár. Architektúra kostola je blízka sakrálnej tvorbe E. Fahrenkampfa a C. Holzmeistera.

Leteratúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 386.

Foto:
Matúš Dulla