adresa
architekti
projekt
realizácia
Nové Štrbské Pleso 12
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl
1970 – 1972
1973 – 1975

Hotel (pôvodne odborárska zotavovňa) na Štrbskom Plese sa skladá z dvojpodlažnej podnože so spoločenskými priestormi, nad ktorou je posadená sedempodlažná ubytovacia časť. Je päťtraktová, s komunikačnými a pomocnými priestormi v strede. Izby sú orientované na východ a na západ. Celková kapacita hotela je 200 postelí a 100 prísteliek. Izby na prvých dvoch ubytovacích podlažiach majú menšiu pôdorysnú plochu, čo sa v hmotovej skladbe objektu prejavilo výrazným zasunutím spomínaných podlaží. Čelné fasády majú v pôdoryse rybinovitý tvar. Priečelia pokrýva veľkorozmerový keramický obklad. 

Literatúra: 
TITL, Ľubomír: Zotavovňa ROH Nové Štrbské Pleso. Projekt 16, 1974, 9, s. 24.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 438.

Foto:
Matúš Dulla