adresa
architekti
interiéry
staviteľ
stavebník
investor
projekt
realizácia
Stará vinárska 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Bratislava
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl
Marta Pisončíková
Pozemné stavby n. p. Nitra
Výskumné výpočtové stredisko OSN
Investing
1968
1969

Na úzkom pozemku s miernym spádom je rozmiestnených sedem bytových jednotiek a garáže pre pracovníkov výpočtového strediska OSN. Byty sú rozložené v troch typoch objektov: 1 bytová jednotka v 2-podlažnom objekte zhruba štvorcového pôdorysu, 2 byty v 2-podlažnom objekte so zalomeným pôdorysom (každý byt zaberá 1 podlažie, byt na 1. podlaží disponuje rozľahlou terasou), a štyri 4-izbové byty v 4 úzkych, 2-podlažných objektoch obdĺžnikového pôdorysu (interiéry M. Pisončíková). Dispozícia aj architektúra objektov s plochými strechami je triezva, čistá a funkčná. 

Literatúra:
Rezidenčné vily pre pracovníkov OSN. Projekt 11, 1969, 5 – 6, s. 108 – 109.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 431.

Foto: 
Rajmund Müller