adresa
architekti
projekt
realizácia
Radničné námestie 2, Bratislava-Prievoz
Siegfried Theiss, Hans Jaksch
1924
1929

Kostol má symetrický jednoloďový pôdorys s vežou nad vstupom. Je komponovaný z hutných objemov. Veža je predelená na niekoľko takýchto objemov jednoduchými rímsami. Vnútorná sieň je zaklenutá zvláštnou valenou klenbou s priečnymi kanelúrami. Po bokoch je galéria, na ktorú vedú hlavné prevýšené okná. Priestor pod nimi osvetľujú menšie okná. Smerom k oltáru podlaha mierne klesá. Oltár má stupňovitý obrys. Na chóre je menší organ. Vnútrajšok kostola je vzhľadom na pomerne malú plochu okien dosť pošmúrny. Tabuľa pri vstupe oznamuje, že v roku 1991 zahraniční rodáci urobili zbierku, z ktorej sa financovala výmena krytiny. 

Literatúra:
Evangelische Kirche in Oberufer. Deutsche Bauzeitung DBZ 64, 1930, č. 30, s. 233 – 235.
SCHWALM-THEISS, Georg: Theiss & Jaksch, Architekten 1907 – 1961. Wien, Brandstätter 1986. 168 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 73, 334.