adresa
autor
autori rekonštrukcie
staviteľ pôvodnej stavby
projekt, realizácia
rekonštrukcia

Pribinova 24, Bratislava
Karol Skorkovský
A1 ReSpect  Miroslav Vrábel, Marek Varga, Branislav Kaliský, Martin Maršala
stavebná firma Dr. Ing. Karla Skorkovského
1921  1922
2006  2007

Sklad č. 7 patrí medzi to najlepšie, čo v oblasti modernej priemyselnej architektúry Bratislava má. Je vzácnym príkladom medzivojnového priemyselného staviteľstva na Slovensku. Túto monumentálnu železobetónovú stavbu postavili v roku 1921 podľa projektov Karla Skorkovského. Práve firma inžiniera Skorkovského patrila v bývalom Československu v odbore železobetónového staviteľstva medzi najvyhľadávanejšie. Obnova Skladu č. 7 rešpektuje objekt ako kultúrnu (technickú) pamiatku. Na fasáde orientovanej k rieke sa zachovali všetky pôvodné mechanizmy na otváranie vrát, takže ich stačilo zakonzervovať a ošetriť novým náterom. Chýbajúce vráta doplnili kópiami pôvodných. V súčasnosti slúžia - v otvorenej polohe a doplnené transparentným skleneným zábradlím - ako balkóny. Náročnou časťou terénnych úprav okolia, ktoré ovplyvnili aj obnovu skladu, boli protipovodňové opatrenia, v rámci ktorých vznikla nová hrádza. To podmienilo premiestnenie vstupu na druhé nadzemné podlažie. Pôdorysné úpravy podlažia pre nový účel si nevyhnutne vyžiadali vybudovanie priečok; do konceptu interiérov boli integrované stĺpy s pozoruhodne stvárnenými hlavicami, ktoré môžeme vnímať takmer v pôvodných proporciách.

Literatúra:
HUSÁK, Vladimír: Technické múzeum pre Bratislavu. Projekt 32, 1990, 5 – 6, s. 40.
HABERLANDOVÁ, Katarína: Jedinečný príklad aplikácie moderných rámových konštrukcií v Bratislave (Zimný prístav: Sklad č. 7). Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. 189 – 205.
HABERLANDOVÁ, Katarína: Industriálna klasika na brehu Dunaja. ARCH 12, 2007, 12, s. 32 – 35.