adresa
architekt
projekt a realizácia
Vojtecha Spanyola 11, Žilina
Michal Maximilián Scheer
1931

Budovu dala postaviť rímskokatolícka farnosť ako chudobinec. Patrí k najlepším realizáciám architekta M. M. Scheera. Hoci stojí na nepravouhlom pôdoryse, je hmota členená razantnými pavlačami presvedčivo vložená do prudkého svahu medzi dvoma paralelnými ulicami. Hladká plocha stien, dlhé pavlače, veľké nárožné presklenie, kovové rúrkové zábradlia a výrazná horizontalita celej kompozície sú známe atribúty modernej funkcionalistickej architektúry. Od deväťdesiatych rokov 20. storočia dom obývajú rádové sestry.

Literatúra:
Michal Scheer. Architektonická tvorba 1925 – 1975. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Nitra, Galéria F. Studeného, ONV a MNV 1984.
Michal Maximilián Scheer. Architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Bratislava, SAS a SNG 1993. 36 s., tu s. 5 a 23.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 110, 111, 365.

Foto:
Matúš Dulla