adresa
architekt
stavebník
projekt
realizácia
Buková 2, Bratislava
Ivan Matušík
Ivan Matušík
1978 – 1981
1981 – 1984

Dom architekta Ivana Matušíka sa nachádza na juhozápadnom svahu kopca Bôrik s výhľadom na Dunaj. Pozemok domu má trojuholníkový tvar, je to nárožná parcela upravená do roviny. Dom je umiestnený v západnej časti pozemku a má presnú severo-južnú orientáciu. Hlavný vstup do domu je z juhu, na sever sa vychádza na obytnú terasu. Dom je trojpodlažný. V suteréne sa nachádza ateliér, garáž a hospodárske priestory. Prízemie a poschodie tvoria dve bytové jednotky. Dom má štvorcový pôdorys s vonkajšími rozmermi 10,8 x 10,8 m. Architekt racionálne rozčlenil dispozíciu podľa pravouhlej osnovy s modulom 1,2 metra do deviatich polí štvorca. V strede dispozície je pevné jadro s kúpeľňou, okolo neho voľne rozvinuté obytné priestory. Strecha má tvar opačne obráteného roztvoreného dáždnika, dažďovú vodu odvádza cez jadro domu. Strecha je od domu odsadená priebežným pásovým oknom. Ako stavebný a výrazový materiál architekt naplno využil holé tehlové murivo, ktoré je charakteristické pre jeho rané práce a vo fragmente sa objavuje aj v niekoľkých neskorších dielach. Uplatňuje sa rovnako v exteriéri ako aj v interiéri. 

Literatúra:
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Vlastný dom architekta Ivana Matušíka. ARCH 4, 1999, 6 – 7, s. 19 – 21.
Ivan Matušík/život s architektúrou. Monografia. Ed. Ivan Matušík, Marian Zervan. MONADA, s. r. o. 2003.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 448.
Rodinný dom Ivana Matušíka. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XXII.

Foto:
Ľubo Stacho