adresa
architekt
realizácia
Špitálska 42, Bratislava
František Krupka
1922

Budovu s kubistickými náznakmi stvárnenia tradičných architektonických článkov, známu podľa plastík dvoch levov pri vstupe (od českého sochára Augustína Paukerta) vytvoril pôvodom český architekt František Krupka. Zo štúdií vo Viedni u profesora Ohmanna si F. Krupka priniesol schopnosť budovať diela s aktuálnym architektonickým výrazom na barokovom koncepte. Túto schopnosť v plnej miere využil aj na budove policajného riaditeľstva. Rozsiahly objekt je založený na klasickej symetrickej kompozícii spojenej s monarchistickou viedenskou tradíciou. Podobne ako na budove internátu v tom istom bloku, aj tu sa architekt sústredil na plastické stvárnenie klasických architektonických článkov (rímsa, atika a pod.) s ozvenou aktuálnych rondokubistických inšpirácií. Vytvoril kvalitnú konzervatívnu architektúru, ktorá však v novátorskom 20. storočí pútala málo pozornosti. 

Literatúra:
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava SAS 1993. 238 s., tu s. 51 a 53.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 74, 327.

Zdroj obrázku:
10 rokov na Slovensku. Pamätnica bratislavského odboru Spolku čsl. inžinierov 1919 – 1929