adresa
architekt
projekt a realizácia
rekonštrukcia
obnova
Hurbanovo námestie 6, Bratislava
Vladimír Karfík
1930
1988 – 1990
2003 – 2005

Obchodný dom Baťa je charakteristický predovšetkým voľným pôdorysom a strohou, svetelnými reklamami vrúbenou fasádou. Autor bol prinútený prepracovať pôvodnú objemovú koncepciu tak, aby dom nezabraňoval priehľadu na historickú Michalskú vežu. Na nárožie preto umiestnil nižšiu – jednoposchodovú časť, kým vzdialenejšia hmota má štyri poschodia. Architektonické pôsobenie je založené na presvetlení pásovými oknami priemyselného vzhľadu a na nočnom pôsobení neónového pruhu, ktorý lemoval celú fasádu. Hoci objektu chýba kultivovanosť hlavných Karfíkových zlínskych stavieb, stal sa súčasťou obrazu Bratislavy. Počas rekonštrukcie (Peter Valach, Andrej Gürtler) na začiatku deväťdesiatych rokov pristavali k zadnej fasáde nové schodisko a odstránili pôvodný mobiliár. Pri poslednej obnove (Pavol Mrázek, Iveta Raková) boli rozšírené predajné priestory a do centra predajnej plochy vložený výťah. 

Literatúra:
Ein Eingriff in das Stadtbild von Pressburg. Deutsche Bauzeitung DBZ 64, 1930, s. 175 – 176.
KARFÍK, Vladimír: Dom služby Baťa v Bratislave. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 210 – 213.
GÜRTLER, Andrej: Rekonštrukcia Domu obuvi v Bratislave. Projekt 32, 1990, 4, s. 26 – 28.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
KARFÍK, Vladimír: Architekt si spomína. Bratislava, SAS 1993, 330 s., tu s. 97 – 98, 196.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 117, 156, 263, 359.
HABERLANDOVÁ, Katarína: Prestavba Obchodného domu Baťa na módny dom Alizé. ARCH 11, 2005, 5, s. 26 – 28.
SLABEYOVÁ, Michaela: Príbeh jednej budovy. Malý Baťa – Alizé. Projekt 47, 2005, 5, s. 16 – 19.
SLABEYOVÁ, Michaela: Architekt Vladimír Karfík - symbol modernej československej architektúry. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 71 – 99.

Zdroj obrázku:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy