adresa
architekt
staviteľ
projekt, realizácia
Čulenova 7, Bratislava
Dušan Jurkovič
Západoslovenské elektrárne
(1939) – 1941 – 1942

Západoslovenské elektrárne boli jedným z najväčších bratislavských podnikov nachádzajúcich sa v najstaršej priemyselnej časti Bratislavy. Ich stavebná história sa spája s architektom Dušanom Jurkovičom, ktorý pre podnik pracoval. Najviac jeho projektov pre ZSE vzniklo v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia. Dominantnou a pravdepodobne najstaršou hmotou výrobného objektu elektrární je kotolňa kubického tvaru, s fasádou z lícového muriva a tabuľkovými oknami obdĺžnikového tvaru. K nej o niečo neskôr, v roku 1941, pristavali turbínovú halu pozdĺžneho pôdorysu, ku ktorej pristavali turbínovú halu 2 a tú v roku 1950 predĺžili smerom na sever o prevádzkovú budovu, kompresorovú stanicu a preplachové čerpadlá. Kotolňa a turbínová hala sú dôležitou súčasťou vývojového reťazca priemyselného staviteľstva na území Bratislavy. Od roku 2008 im patrí štatút národnej kultúrnej pamiatky. 

Literatúra:
BOŘUTOVÁ, Dana: Dušan Samo Jurkovič. Bratislava, Pallas 1993, 254 s.
FAŠANGOVÁ, Ľubomíra: Poznámky k revitalizácii bratislavskej Teplárne. Projekt 46, 2004, 5 – 6, s. 25.
ŽALMAN, Peter: Revitalizácia bývalej bratislavskej teplárne od Dušana Jurkoviča. Projekt 46, 2004, 5 – 6, s. 20 – 24.

Zdroj fotografií:
Katarína Haberlandová