adresa
architekt
staviteľ
realizácia
Štefánikova trieda 7, Nitra
Milan Michal Harminc
Tomaschek
1931 – 1933

Budovu banky realizoval podľa projektu M. M. Harminca nitriansky staviteľ Tomaschek v centre mesta. Patrí do architektovho moderného obdobia. Presklený parter s bankovou prevádzkou je obložený hladkým travertínom. Hmota budovy sa skladá z troch rozdielne vysokých častí. Nárožie má dve poschodia s rohovými lodžiami a so strešnou terasou. 

Literatúra:
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Súbor štúdií a materiálov.  Ed. Ladislav Saučin. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962. s. 327 – 406.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 374.

Foto: 
Matúš Dulla