adresa
architekt
realizácia
Koreszkova – vinice 681/II, Skalica
Milan Michal Harminc
1946

Malý dvojpodlažný dvojdom sa nachádza na návrší za mestom v pokračovaní Koreszkovej ulice. Je situovaný na úpätí vinice. Z ulice je dvojicou portálov prístupné spodné podlažie – pivnica. Vstup na poschodie je z vinice, prístupný z ulice dvojicou exteriérových schodísk. Objekt má nízku sedlovú strechu a kamenný sokel. Portály majú tvaroslovie a ornament vychádzajúci z miestnej ľudovej architektúry.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 410.

Foto:
Henrieta Moravčíková