adresa
architekt
súťaž a projekt
realizácia
M. R. Štefánika (Osloboditeľov) 70 a Námestie S. H. Vajanského, Martin
Ivan Matušík
1961
1962 – 1965

Do voľného priestoru námestia, ktoré vzniklo zbúraním starej zástavby centra Martina, navrhol architekt osovo symetrický poschodový kubus obchodného strediska s mohutnou rampou. Naprieč štvorcovým pôdorysom budovy vedie polootvorená komunikácia, z ktorej sú na oboch podlažiach prístupné dva samostatné funkčné celky - dom služieb a obchodný dom. V suteréne sú sklady a hygienické zariadenia. Poschodie má priečelie pokryté betónovými prefabrikátmi, ktoré tvoria štvorcový raster pripomínajúci slnolamy tropickej architektúry.

Literatúra: 
KUHN, Ivan: Námestie SNP a Dom služieb v Martine. Projekt 4, 1962, 5, s. 106 – 109 a 120.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 424.
Ivan Matušík/život s architektúrou. Monografia. Ed. Ivan Matušík, Marian Zervan. MONADA, s.r.o. 2003. 176 s.

Foto: 
Rajmund Müller