súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
generálny projektant
investor
generáôny dodávateľ
Hotel Váh
Krajinská cesta, Piešťany
Marta Skočková
1971
1978
Študijný projektový a typizačný ústav, ateliér 70
Okresná poľnohospoárska správa Bratislava - vidiek
Železničné staviteľstvo Bratislava

 

Hotel Váh, pôvodne "rekreačno - liečebné stredisko poľnohospodárov", bol prvou Skočkovej architektonickou realizáciou. Konštrukciu objektu tvorí oceľobetónový skelet, východná časť a konzolovite vysunutá časť atiky ma oceľovú konštrukciu. Celá fasáda je obložená betónovými prefabrikátmi, ktoré sú privarené ku konštrukcií. Betónový kanelúrovaný obvodový panel sa ukázal byť vhodnou náhradou za pohľadový betón. 

Poloha pozemku, jeho tvar i vonkajšie danosti si vyžiadali riešenie, ktorého výsledkom je horizontálne členená hmota zvýraznená konzolovite vysunutou dvojpodlažnou atikou. Vertikálne hmoty komunikačných jadier a šikmá plná hmota pôvodnej vinárne dotvárajú kompozíciu takto členeného kubusu.