VEDECKÉ KOLOKVIUM

NEPLÁNOVANÉ PLÁNOVANÉ MESTÁ

Streda 8.11. 2017,  14.00-19.00

Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9  
(areál SAV na Patrónke)

Bratislava je mestom, ktoré architekti významnou mierou formovali predovšetkým v priebehu dvadsiateho storočia. Výskum
moderného urbanistického tvarovania Bratislavy postupne ukazuje, že mesto je oveľa viac výslednicou parciálnych, útržkovitých,
ba často vlastne neúspešných počinov, než odrazom vedomého zámeru, aký sa usilujú predviesť ucelené urbanistické plány.

Je to špecifikum Bratislavy, alebo je možné podobné javy pozorovať aj na príkladoch iných miest Strednej Európy?