adress
author
collaboration
statics
artistic design

project
realization

obchodný dom – Kamenné námestie 1, hotel – Rajská 2, Bratislava
Ivan Matušík
P. Lichard, P. Minarovič, M. Puschman, K. Rosmány
V. Neuman
J. Kočiš (wall clock with carillon), E. Trachtová (ceramic wall in the former cafeteria), 
V. Hložník, J. Kostka, J. Sušienka, M. Lettrich, V. Vestenický, J. Mrázek, M. Dobeš, J. Müller, L. Zimka, E. Kuchařová
department store 1961 – 1963, hotel 1960 – 1968
department store 1964 – 1968, hotel 1968 – 1973

Following his victory in a competition from 1960, the young architect Ivan Matušík and his assistants prepared projects for three stages of construction for the Hotel Kyjev and the Prior department store. The complex consists of the three-sided mass of the department store linked by a small corridor to the shared horizontal base and the vertical shaft of the hotel. The largest complex of buildings added to Bratislava’s centre in the post-war era, it has a generously modern spirit, and its simple dignity balances the natural bustle of the urban square. 

Literature:
KARFÍK, Vladimír: Kamenné námestie v Bratislave riešila súťaž. Projekt 3, 1961, 2, p. 38 – 42.
KARFÍK, Vladimír: Obchodný dom Prior v Bratislave. Projekt 11, 1969, 1 – 2, p. 5 – 11. 
CHOVANEC, Jozef: Hotel Kyjev na Rajskej ulici v Bratislave. Projekt 15, 1973, 6, p. 355 – 359.
BELLUŠ, Emil: Sľubný zárodok nového spoločenského centra. Hotel Kyjev / Bratislava. Projekt 16, 1974, 9, p. 10 – 12.
ŠLACHTA, Štefan: Areál Kyjevského námestia v Bratislave. Projekt 22, 1980, 7, p. 37 – 41.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990, p. 112, 120.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, p. 213, 215, 427.
Ivan Matušík/život s architektúrou. Monografia. Ed. Ivan Matušík, Marian Zervan. MONADA, s.r.o. 2003. 176 p.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005, p. 161.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – HABERLANDOVÁ, Katarína – TOPOLČANSKÁ, Mária – SZALAY, Peter: Čo pre nás znamená obchodný dom a hotel na Kamennom námestí? Zbúrame to najlepšie? ARCH 11, 2006, 11, p. 48 – 49.
Obchodný dom a hotel. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, p. XXVIII.

Photo: Ľubo Stacho
Ground plan: Department of Architecture Archive, ÚSTARCH SAV