Škola umeleckých remesiel – School of applied arts (1928 – 1939)