ATRIUM  Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta

ATRIUM Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta je ambicióznym projektom, ktorého cieľom je dostať do väčšej pozornosti verejnosti kľúčové prvky európskych dejín 20. storočia. Ide o ambiciózny projekt spolupráce nielen vo svojom geografickom a tematickom zábere, ale aj v rozsahu a povahe partnerstva.
Projekt tvorí 18 partnerov z 11 krajín z juhovýchodnej Európy. Partneri sú z Talianska, Slovinska, Bulharska, Maďarska, Slovenska, Rumunska, Chorvátska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Grécka a spája ich záujem o architektonické dedičstvo rôznych totalitných režimov, ktorými tieto krajiny prešli v 20. storočí po kultúrnej a historickej stránke.
Projekt ATRIUM predstavuje komplexný architektonický výskum, vypracovanie hodnotiacich a ekonomických štúdií, dokumentácie a nástrojov pre prípravu spoločného dokumentu pre Európsku radu smerujúceho k uznaniu Európskej kultúrnej cesty ako nástroja ekonomickej valorizácie tohto kultúrneho dedičstva na partnerských teritóriách.

Trvanie projektu: január 2011 - október 2013

Partneri projektu:
1. Mesto Forli / Taliansko
2. Provincia Forli-Cesena / Taliansko
3. Ľubľanská univerzita, Fakulta architektúry, Ľubľana / Slovinsko
4. Mesto Velenje / Slovinsko
5. Národný pamiatkový úrad, Sofia / Bulharsko
6. Mesto Dimitrovgrad / Bulharsko
7. Univerzita Szechenyi Istvan, Gyor / Maďarsko
8. Regionálna samospráva, Gyor / Maďarsko
9. Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied, Bratislava / Slovensko
10. Metropolitná arcidiecéza Moldavska a Bukoviny, Iasi / Rumunsko
11. Inštitút inovácie a udržateľného rozvoja AEIPLOUS, Patras / Grécko
12. Kultúrno-vzdelávací technologický inštitút, ATHENA - Výskumno-inovačné centrum informácií, komunikácií a vedomostných technológií, Xanthi / Grécko
13. Mesto Labin / Chorvátsko
14. Nadácia mikroregionálneho turizmu, cluster Subotica-Palic / Srbsko
15. Mesto Tirana / Albánsko
16. Rotor - organizácia pre rozvoj turizmu regiónu Doboj / Bosna-Hercegovina
17. Ministerstvo kultúry, Sofia / Bulharsko
18. Mesto Rasa / Chorvátsko

www.atrium-see.eu