Cimmermannová Gabriela

 

1934, Banská Bystrica - 2000, Bratislava 

Gabriela Cimmermannová sa narodila v Banskej Bystrici, FASP ukončila v rku 1958. Po štúdiu začala pracovať v žilinskom Stavoprojekte, v roku 1963 sa presťahovala do Bratislavy. V tomto čase sa začala špecializovať na tvorbu interiérov. V žilinskom období sa venovala osádzaniu typových objektov a zároveň dotvárala interiéry, ktoré projektoval jej manžel A. Cimmermann. V roku 1960 sa stáva členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov a navrhuje interiéry, výstavy, dizajn, pracuje v umeleckých komisiách SFVU. Z najvýznamnejších návrhov možno spomenúť interiéry Matice slovenskej v Martine, interiéry Domu smútku v Žiline, interiér hotela Slovakia v Žiline, interiér Domu kultúry v Dolnom Kubíne (architektka V. Mecková) .