Mecková Viera

 

1933, Turčianske Teplice

Viera Mecková sa úspechmi v súťažiach presadila krátko po absolutóriu. Koncom šesťdesiatych rokov podľa jej návrhu postavili prvé väčšie budovy, kultúrny dom v Púchove a banku v Liptovskom Mikuláši. Paralelne v rámci združenia VAL pracovala s výtvarníkom Alexandrom Mlynarčíkom a architektom Ľubomírom Kupkovičom na utopických návrhoch na pomedzí architektúry a monumentálneho umenia, ktoré korešpondovali s vtedajšou európskou vlnou prospektívnej architektúry a zaujali aj v zahraničí. Na Slovensku sa jej prvého väčšieho ocenenia dostalo až za administratívnu budovu (pôvodne OV KSS, dnes Mestský úrad) v Žiline, kde k dokonalosti doviedla svoju záľubu v náročných povrchových úpravách. V roku 2003 jej ako prvej a zatiaľ jedinej žene udelili Cenu Emila Belluša, najvýznamnejšie ocenenie celoživotného diela v oblasti architektúry na Slovensku.