Skočková Marta

  

1942, Bratislava 

Marta Skočková absolvovala štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva - v roku 1965 končila v ateliéri prof. E. Belluša diplomovou prácou Komplexný rezmaltolgický detský ústav v Piešťanoch. Po ukončení štúdia začala pracovať v Stavoprojekte, v ateliéri zdravotníckych stavieb ako projektantka interiérov. Od roku 1968 zastávala funkciu samostatnej projektantky interiérov v ZPAT, neskôr bola hlavnou projektantkou v ŠPTÚ.