súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Základná škola M. R. Štefánika
Vajanského 35, Piešťany
František Eduard Bednárik
1937
1938

Základná škola bola poslednou veľkou stavbou medzivojnového obdobia, ktoré významným spôsobom formovalo tvár Piešťan. Žilinský architekt F. E. Bednárik navrhol školu po skúsenostiach s projektovaním viacerých školských stavieb. Učebne usporiadal v rámci dispozičného dvojtraktu do trojpodlažného krídla. K nemu sa primyká prízemný objekt telocvične a obslužných prevádzok. Škola nesie charakteristické prvky architektovej výtvarnej reči: priečelie článkujú veľké okenné otvory a keramický obklad, vstup zvýrazňuje markíza a atiku zdobí erbový štít, všetko motívy, ktoré môžeme nájsť aj na jeho banskobystrických či žilinských stavbách.

Literatúra:
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku - Piešťany. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. LV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 144, 396.

Foto:
Henrieta Moravčíková