adresa
architekt
projekt
realizácia
Šrobárova 6, Trenčianske Teplice
pravdepodobne Emanuel Adamec
1939
1939 – 1941

Pravouhlá hmota staničnej budovy je zložená z troch výškovo a funkčne diferencovaných častí. Najnižšie vstupné a odbavovacie priestory sú priamo spojené s nástupišťom pomocou dlhého zaobleného zastrešenia, s ktorým kontrastuje vysoký, plochý štvorhran komunikačného jadra. Obe časti kompaktne dopĺňa stredne vysoká administratívna časť. Objekt stanice, podobný stanici v Trenčíne, je zriedkavým príkladom stavieb tohto typu, na ktorých sa uplatnilo jednoduché funkcionalistické tvarovanie. Niektoré pramene uvádzajú ako autora projektu architekta Tibora Lukovicha.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Trenčianske Teplice. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. XXV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 401

Foto: Matúš Dulla