adresa
architekt
realizácia

Račianska 103, Bratislava
Emil Belluš
1951 - 1953

Projekt vysokoškolského internátu v duchu ozdobného štýlu socialistického realizmu vypracoval profesor E. Belluš, profesor školy, pre ktorú sa objekt mal postaviť, za dva týždne. Budova vznikla v nadšení prvých rokov socializmu a je vyzdobená zvonicou s renesančnými atikovými motívmi a dlhým vlysom fresiek s budovateľskými námetmi. Celkový štvorkrídlový zalamovaný pôdorys je prísne symetrický. Za internátom je komplex rozsiahlych športovísk. Napriek poplatnosti stalinizmu je objekt funkčne veľmi dobre vyriešený.

Literatúra:
BELLUŠ, Emil: Na okraj výstavby študentského domova v Bratislave. Vysoká škola 2, 1954, č. 3 - 4, s. 75 - 81.
GUNDOVÁ, Agneša: Domov pre 2400 študentov v Bratislave. Československý svět 10, 3. 12. 1955, č. 49, s. 6.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 - 1975. Bratislava, Pallas 1976. 286 s.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s.
Architekt Emil Belluš. Regionálna moderna. Katalóg výstavy. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, SAS 1992, (nestr.).
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 178, 182, 415.

Foto:
Ján Sláma