adresa
architekt
stavitelia
projekt
realizácia

Winterova 72, Piešťany
Emil Belluš
Schwarz, Schweiz, firma Pittel & Brausewetter Trnava
1930 – 1931
1931 – 1932

Európsky ojedinelá funkcionalistická stavba krytého pešieho promenádneho mosta s vysokými architektonickými kvalitami patrila k najobľúbenejším architektovým dielam. Most pozostávajúci zo siedmich mostných polí spája mesto s ostrovom, na ktorom sú liečivé pramene. Pôvodne slúžil pre dopravu aj pre peších. V súčasnosti je určený výhradne pre peších. Pôvodnú promenádnu časť mosta kryje konzolový prístrešok s prierezom v tvare písmena T. Atraktivitu mosta zvyšujú predajne zakomponované do príbrežných mostných polí. Populárne sú tiež Benkove vitráže a najmä Kühmayerova socha barlolámača nad fontánou na mestskom predmostí. Most mal byť napojený na nábrežné pergolovité stĺporadia, preto sa nazýva kolonádny (kolonádový). Hoci sa postavil iba most, i tak je to skvelé architektonické dielo ojedinelé vo svojej dobe. Konštrukciu mosta vyrátal švajčiarsky inžinier A. Schwarz a dielo realizovala firma Pittel & Brausewetter. Počas vojny (1945) vyhodili strednú časť mosta do vzduchu. Obnova, ktorá vrátila dielu pôvodnú funkcionalistickú podobu, sa skončila v roku 1956.

Literatúra:
Nová mostná kolonáda cez Váh. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 30.
Sch [SCHVARZ, Alexander]: Bau einer gedeckten Eisenbetonbrücke in Pistyan. Forum 1, 1931, s. 376 – 377. 
sch [SCHWARZ, Alexander]: Die neue Bruckenkolonnade in Piestany. Forum 3, 1933, s. 292.Forum 3, 1933, 2, s. 26.
Mostová kolonáda v Piešťanoch. Slovenský staviteľ 5, 1935, s. 338. 
GREBENÍK, Ivan: Kúpeľný most cez Váh v Piešťanoch. In: Zprávy věřejné služby technické 18, 1936, č. 309, s. 644 – 653. 
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 - 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s.
Emil Belluš – architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková, Anna Zajková. Bratislava, SNG 1989.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
ŠIPOŠ, Ján: Piešťany v premenách vekov. Bratislava, Obzor 1992, s. 140 – 142.
Architekt Emil Belluš. Regionálna moderna. Katalóg výstavy. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, SAS 1992, (nestr.).
KUBIČKOVÁ, Klára - DULLA, Matúš: Kolonádový most. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 88 – 93.
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Piešťany. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. LV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.

Zdroj obrázkov:
Archív oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV