adresa
architekt
projekt, realizácia

nástupište na ľavom brehu – Námestie Ľ. Štúra, nástupište na pravom brehu – Viedenská cesta, Bratislava
Emil Belluš
1930

Dve drobné stavby prístavísk na brehu Dunaja pre propeler – loď, ktorá premáva medzi bratislavskými dunajskými brehmi – postavil mladý architekt Emil Belluš. V staniciach boli čakárne a pokladne na predaj lístkov. Obe nástupištia sú prízemné stavby vo funkcionalistickom duchu s citlivo riešenou prevádzkou. V súčasnosti je ľavobrežné prístavisko prestavané podľa konceptu architekta J. Bahnu (do objektu vložili reštauráciu).

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s.
BAHNA, Ján: Rekonštrukcia stanice propeleru v Bratislave. Projekt 30, 1988, 7, s. 23 – 25.
Architekt Emil Belluš. Regionálna moderna. Katalóg výstavy. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, SAS 1992, (nestr.).
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 152, 263, 360.

Foto:
Ľubo Stacho