súčasné využitie
adresa
architekt
realizácia

sídlo Obvodného úradu a ďalších úradov
Krajinská cesta 13, Piešťany
Emil Belluš
1936 – 1937

Objekt založený na tradičnej klasicistickej osnove patrí k štandardným autorovým dielam. Bol jednou z prvých stavieb, ktoré formovali priestor nového námestia. Vstup s travertínovým portálom je v rámci pokojného hlavného priečelia v osi symetrie. Za pozornosť stojí priestranná vstupná hala so širokým schodiskom.

Literatúra:
Das neue Bezirksamt in Piestany. Forum 8, 1938, s. 3.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971, 186 s., tu s. 106 a 109.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984, 142 s., tu s. 42, 106.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 391.

Foto:
Rajmund Müller