adresa
architekt
projekt
realizácia

Námestie slobody 19, Bratislava
Emil Belluš
1946 – 1951
1948 – 1953

Budovu, ktorá má v keramickom obklade nápis Pavilón teoretických ústavov, navrhol koncom štyridsiatych rokov Emil Belluš pre niektoré teoretické ústavy Slovenskej vysokej školy technickej. Boli tu priestory na výučbu matematiky, fyziky a najmä architektúry. V deväťdesiatych rokoch sa stala výlučne sídlom Fakulty architektúry STU. Na jej architektúre dobre vidieť tradicionálne tendencie okolo polovice storočia, hoci jej hlavné priečelia sú bezozdobne prosté s radom funkcionalistických motívov. Symetrická dispozícia s veľkou halou a dvoma schodiskami však pripomína okolité barokové paláce, podobne ako vnútorné architektonické detaily. Na parteri pravého krídla je séria realistických reliéfov, ktorú architekt prijal na budovu v čase jej výstavby v roku 1949. Ubránil sa však nadmernému ozdobovaniu a vytvoril vážne a dôstojné dielo.

Literatúra: 
BELLUŠ, Emil: Novostavby Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Technik 7, 1949, 1, s. 6  7. 
Belluš škole a škola Bellušovi. Katalóg k storočnici Emila Belluša. Ed. Ľ. Petránsky. Bratislava 1999. 48 s. 
BENCOVÁ, Jarmila: Belluš barokizujúci? (Paláce severného predmestia.) Architektúra & Urbanizmus 33, 1999, 1  2, s. 35  46.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
DULLA, Matúš: Architekt Emil Belluš. Bratislava, Slovart 2010. 328 s.


Foto:
Rajmund Müller