adresa
architekt
projekt
realizácia
Kukučínova 15, Piešťany
Emil Belluš
1928
1929 – 1931

Poštovú budovu na oblom nároží koncipoval architekt ako symetrickú stavbu so vstupom v strede zaoblenia. Na prízemí je situovaná balíková služba, na poschodí ostatné služby. Prevádzka oboch priehradkových hál je vyriešená veľmi neobvykle (schodisko pre návštevníkov je vzadu, pri prednej fasáde sú obslužné priestory). Návštevník má však z prevádzky a interiéru plynulý a harmonický dojem. V interiéri pošty sa čiastočne zachovalo jej pôvodné zariadenie.

Literatúra: 
Das Post und Telegrafenamtsgebaude in Piešťany. Forum 2, 1932, s. 65 – 67.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s.
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Piešťany. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. LIV. 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Jelica Janotová
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV