neskô
súčasné využitie
adresa
architekt
realizácia
Inžinierska komora, resp. Dom novinárov
sídlo Slovenského syndikátu novinárov
Župné námestie 7, Bratislava
Emil Belluš
1943

Budova stojí v uličnej zástavbe pred neveľkým námestím na okraji historického jadra. Nachádzajú sa tu klubové, administratívne a obchodné priestory. Dispozícia i riešenie fasád je založené na mierne asymetrickom koncepte. Nad vstupom je jediný výraznejší akcent fasády – vlajková žrď vo francúzskom okne. Pôvodne mala však priečelie korunovať plastika na konzole v prázdnej nike nad vstupom. Podobne ako na Národnej banke, ani tu sa Bellušovi nepodarilo uskutočniť tento výtvarný zámer.

Literatúra: 
Novostavba technického domu v Bratislave. Technický obzor slovenský 8, 1944, 3, príloha Slovenský staviteľ 14, 1944, 3, s. 21 – 24.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s., tu s. 54 a 58.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 408.

Foto:
Matúš Dulla