adresa
architekt
projekt
realizácia
Boženy Němcovej 8, Bratislava
Adolf Benš
1928
asi 1929

Architektúra domu pochádza z prostredia pražského funkcionalizmu. Päťpodlažná vila na strmom svahu poskytuje mestské bývanie v úzkom kontakte so svahovitou záhradou. Dva nadštandardné byty nad sebou sú vybavené nárožnými lodžiami. V centre dispozície bytov je veľká obytná hala s presklenou obvodovou stenou. Pôsobivý výraz domu sa opiera o citlivé využitie predností parcely a kreatívne narábanie s estetickým účinkom elementárnej hranolovej formy. Vilu v rokoch 1990 – 1992 prestavali podľa návrhu O. Šabíka.

Literatúra: 
ŠLAPETA, Vladimír: Českí architekti na Slovensku 1918 – 1938. Projekt 22, 1980, 8, s. 9, 11. 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 353.
DORICOVÁ, Slávka: Rodinny dom v bratislavskej architektúre 1918 – 1939. Vybrané príklady. Architektúra & urbanizmus 36, 2002, 3 – 4, s. 87 – 104.

Foto:
Matúš Dulla