adresa
architekt
staviteľ
realizácia
Vajanského nábrežie 9, Bratislava
Bedřich V. Brettschneider
Pittel & Brausewetter
1930

Veľký rožný objekt filiálneho riaditeľstva Viedenskej všeobecnej poisťovne je nápadný najmä svojou výzdobou. Nárožie ukončené hranolovitou nadstavbou zdobí emblém poisťovne s kotvou a dvojica oceľových žrdí s rovnakým motívom. Inak je stavba pomerne tradičná s malými okennými otvormi a výraznými horizontálnymi pásmi na fasáde. Za zmienku stoja dlhé priebežné balkóny s moderným rúrkovým zábradlím. V budove sa pôvodne nachádzali kancelárie filiálky poisťovne a byty.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 360.

Foto:
Elena Alexy