adresa
architekt
staviteľ
realizácia
Rázusova 6, Košice
Antonín Brožek 
Alois Novák
1931

Budova je jednou z najcharakteristickejších funkcionalistických víl meste. Pre významného lekára J. Kňazovického ju navrhol architekt A. Brožek. Na vile je pozoruhodné používanie rohových okien, zdôrazňovanie plošnosti stien a arkier s pásovým oknom, ktoré siaha za oba rohy. Šikmá strecha na skrytej zadnej časti stavby neruší dojem modernej elegancie, ktorý charakterizuje celok. 

Literatúra:
PRIATKOVÁ, Adriana: Architektonické osobnosti medzivojnového obdobia Košíc. In: Architecture and the Ending Century. Bratislava, SAS 2000, s. 23 – 34.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 106, 367.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV