adresa
architekt
projekt
realizácia
Palisády 29 – Škarniclova 1, Bratislava
Ján Burjan
1936
1937 – 1938

Na nároží Palisád a Škarniclovej ulice navrhol architekt Ján Burjan (niekedy sa uvádza spolupráca Kamila Grossa) štátnu ľudovú školu s pôdorysným tvarom v podobe písmena L. Vstup má na zvýraznenom nároží obloženom keramickými obkladačkami. Dispozične je budova dvojtraktová s chodbami orientovanými do oboch ulíc a s učebňami do dvora. Architektonicky je riešená v jednoduchom, neskorofunkcionalistickom duchu.

Literatúra:
GROSS, Kamil: Štátna ľudová škola Dr. Milana Hodžu v Bratislave. Slovenský staviteľ 7, 1937, s. 101 – 106 a s. 109 – 110.
Eine neue Schule in Pressburg. Forum 8, 1938, s. 170.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 394.

Fotografia a plán:
Slovenský staviteľ, 1936