adresa
architekt
realizácia
Námestie Ľ. Štúra 65, Modra
Juraj Chorvát
1936

Funkcionalistický dvojposchodový objekt s oblým nárožím stojí v radovej uličnej zástavbe. Opakuje pilovité radenie domov na východnej strane námestia. Priečelia členia pomerne veľkorysé otvory. Hlavná fasáda je zložená z dvoch vrstiev. Z pozadia s drobným keramickým obkladom mierne vystupuje omietnutá plocha so štvoricou okien. Plochá strecha s zaskleným zábradlím slúži ako terasa. Na prízemí je pobočka banky (dnes Slovenskej sporiteľne), poschodia sú obytné.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 389.

Foto: 
Matúš Dulla