adresa
architekti
súťaž
projekt
realizácia
dostavba kina

Námestie slobody 3, Banská Bystrica
Jozef Chrobák, spolupráca Karol Tisončík
1961
1963
1973 – 1979
1988

Objekt je navrhnutý ako átriový monoblok. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory komorného divadla, estrádnej sály, reštaurácie, klubovne a átriový priestor pred kinosálou. Kinosála, ktorú postavili neskôr, konzolovito vyčnieva z hlavnej hmoty. Bábkové divadlo je umiestnené na zníženom a zvýšenom prízemí. Kluby okolo átria sú rozložené v troch podlažiach. Na poschodí sú sústredené všetky hlavné spoločenské priestory - estrádna sála (787 miest), komorné divadlo (297 miest) a reštaurácia (232 miest), ktoré sa dajú podľa potreby spojiť. Estrádna sála sa navyše môže prepojiť s foyerom. Okrem posluchárne s kapacitou 157 miest sú tu aj kluby, knižnica s čitárňou a sprievodné priestory. V roku 1979 dielo získalo Cenu Zväzu slovenských architektov (Cena Dušana Jurkoviča).

Literatúra:
CHROBÁK, Jozef: Dom kultúry ROH v Banskej Bystrici. Projekt 18, 1976, 3, s. 38 – 40.
CHROBÁK, Jozef – DROPPA, Virgil: Dom kultúry ROH v Banskej Bystrici. Projekt 23, 1981, 6, s. 11 – 21. 
KUSÝ, Martin: Všeodborový klub KOR v Banskej Bystrici. Projekt 4, 1962, 1, s. 14 - 17.
ZALČÍK, Tibor – DULLA, Matúš: Slovenská architektúra 1976  1980. Bratislava, Veda 1982. 192 s., tu s. 60 – 61.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Matúš Dulla