adresa
architekti
projekt
realizácia
Krížna 24 – 28, Bratislava
Vladimír Cibulka, Jozef Lacko, Milan Škorupa
1948 – 1949
1949 – 1950

Bytové domy sú jednou z prvých povojnových kolektívnych realizácií komplexnej bytovej výstavby. Vychádzajú z racionálnych foriem medzivojnovej moderny, hoci geometrický ornament zábradlí a výplní zasklených plôch už naznačuje výtvarnú štylizáciu nastupujúcich päťdesiatych rokov. Projekt z roku 1948 prešiel v priebehu troch realizačných etáp niekoľkými zmenami. Najviac sa dotkli nárožného trojkrídlového domu, ktorému v ľavom krídle z pôvodných piatich sekcií zostali len dve. Prvý, šesťposchodový dvojdom má v suteréne kotolňu slúžiacu celému súboru. V druhej etape vznikol trojsekciový dom s obchodmi s podobným dispozičným i výtvarným stvárnením. Posledný, nárožný objekt ukončil blok medzi Krížnou a Záhradníckou ulicou.

Literatúra: 
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 286 s., tu s. 53.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 414.

Foto:
Matúš Dulla