adresa
architekti
projekt
realizácia

Kúpeľný ostrov 9, Piešťany
Franz Wimmer, Endre Szőnyi, Václav Kolátor
1933
1933 – 1934

Kúpalisko Eva je spolu so Zelenou žabou v Trenčianskych Tepliciach a kúpaliskom v Rajeckých Tepliciach vynikajúcim predstaviteľom dobovej architektúry tohto funkčného druhu, napriek tomu, že výtvarný názor autorov bol bližší klasickým vzorom a tradícii, o čom svedčia aj ich ostatné stavby realizované v Piešťanoch. Areál kúpaliska pozostáva z 25-metrového krytého bazéna s príslušenstvom a z dvoch nekrytých bazénov – 50-metrového plaveckého s pôsobivou figúrou skokanského mostíka a z detského bazéna.

Literatúra:
Das Thermalstrandbad in Piešťany. Forum 5, 1935, s. 179 – 181.
Themální koupaliště Eva v Píšťanech. Stavba 13, 1936 – 1937, s. 104 – 106.
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Piešťany. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. XLVII – LVIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 135, 376.
Kúpalisko Eva. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XII.
BORECKÁ, Eva: Regionálne odtiene klasickej moderny. Franz Wimmer (1885 – 1953) a Endre Szőnyi (1885 – 1968): život, dielo, doba. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 43 – 70.

Zdroj obrázkov:
Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV