adresa
architekt
spolupráca
realizácia

Nová Dubnica
Jiří Kroha
Ivan Ciporanov
1952 – 1956

Niekdajší popredný predstaviteľ českej avantgardy Jiří Kroha navrhol urbanistickú koncepciu i jednotlivé objekty mestečka ako modelové socialistické sídlo. Návrh využíva prvky tradičného urbanizmu. Hlavná os sídla v podobe reprezentačného bulváru smeruje do neskoršej rozptýlenej zástavby. Bulvár sa v súčasnosti nazýva Mierové námestie, vnútroblokové priestory s veľkými plochami zelene sadmi. Budovy na hlavnom bulvári sú vybavené podlubím, ktoré pri zalomení ulice vtipne prechádza dovnútra blokov. Na krížení hlavného bulváru s priečnou osou sú výškové domy s vežami. Domy na východnej strane bulváru majú špárovanie pripomínajúce panelové domy. Pravdepodobne to súviselo s úsilím demonštrovať pripojenie sa k dobovému trendu sovietskej prefabrikácie.

Literatúra:
KROHA, Jiří – CIPORANOV, Ivan: Směrní územní plán nového socialistického městečka na Slovensku. Architektura ČSR 11, 1952, s. 35 – 45.
PLATZER, Monika  SPECHTENHAUSER, Klaus: Jří Kroha. Kubist, expressionist, Funktionalist, Realist. Katalóg výstavy. Wien, AZW 1998.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 183, 184, 415.
Jiří Kroha v proměnách umění 20. století – architekt, malíř, designér, teoretik 1893 – 1974. Brno, Era 2007. 486 s.

Foto: 
Olja Triaška Stefanović