adresa
architekti
projekt
realizácia
Školská 35, Nemecká
Peter Csellágh, Juraj Lupták
1969 – 1970
1970 – 1972

Školu – pamätník mladým hrdinom SNP v Nemeckej postavili podľa projektu mladých absolventov architektúry Petra Csellágha a Juraja Ľuptáka v hutnom, brutalistickom duchu. V popredí nad vstupom je pamätná sieň mladým partizánom, ktorej priečelie je stvárnené v holom betóne a s drsnými symbolicky bojovými motívmi (sochár Ladislav Snopek). Aj v celom kompaktnom a hutnom komponovaní objektu sa dá vidieť kontakt architektov s vtedajším neskoromoderným architektonickým vývojom. Na škole vyskúšali štvorcové učebne so šedovým svetlíkom, ktorý zlepšuje prirodzené osvetlenie tried. Každá z trinástich kmeňový tried má svoje vlastné átrium, ktoré slúži ako prestávkový priestor. Svah, na ktorom škola stojí, sa premietol do amfiteatrálne usporiadanej ústrednej haly. Prevádzkovo oddeliteľnú časť kompaktného komplexu tvorí krídlo s jedálňou a telocvičnou. Škola slúži spolu piatim obciam. Architektonicky je mimoriadnym počinom, za ktorý jej autori získali Cenu Dušana Jurkoviča a prvú cenu na Prehliadke architektonických prác roku 1972.

Literatúra:
KARFÍK, Vladimír – KARFÍKOVÁ, Světla – MARCINKA, Marián: Nové smery vo výstavbe škôl. Bratislava, SFVU 1963. 250 s.
ŠLACHTA, Štefan: Škola/pamätník. Projekt 14, 1972, 9, s. 6 – 11.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 286 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
DULLA, Matúš: Slovenská architekúra od Jurkoviča po dnešok. Bratislava, Perfekt 2007. 196 s.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Projekt, 1972