adresa
architekt
projekt
realizácia

Sinaova 1, Trenčianske Teplice
Artur Szalatnai
1929
1931

Koncom dvadsiatych rokov vyprojektoval Artur Szalatnai dostavbu romantického pseudoorientálneho kúpeľa Hamam (od pražského architekta Františka Schmoranza, 1888) v duchu loosovského purizmu. Objekt, ktorý dostal názov Sina, tvorí hala s bazénom a sprchovacími boxami. Interiér je zjednotený keramickým obkladom. Strop hlavného priestoru stúpa do vetracieho strešného svetlíka. Jediná fasáda objektu, ktorý je vklinený medzi okolité stavby, je zámerným protikladom drobného a pitoreskného priečelia Hamamu – tvorí ju prostý tehlový múr s veľkým, stroho členeným oknom. Architekt sa zámerne vyhýbal estetickému stvárneniu a sústreďoval sa na funkčnú a technickú stránku stavby, napriek tomu však nepoprel svoj cit pre pôsobivú monumentalitu.

Literatúra:
Neubau des Thermalbades "Sina" in Trentschin – Teplitz. Forum 1, 1931, 8, s. 241 – 248.
SZALATNAI, Artur: Thermalbad Sina in Trentschin Teplitz. Deutsche Bauzeitung DBZ 65, 1931, s. 465 – 468.
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Trenčianske Teplice. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. XXI.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 86, 87, 364.

Foto (fasáda):
Matúš Dulla

Zdroj obrázkov:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV