súčasné využitie
adresa
architekti
projekt
realizácia
Združená hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava
Vladimír Dedeček, Rudolf Miňovský
1956
1956 – 1958

Školský areál stojí vo svahu, čo architekti vyriešili pavilónovým systémom. Celý komplex je situovaný okolo prevádzkového dvora a skladá sa z dvoch učebných pavilónov. Zadného s triedami základnej školy, čelného stredoškolského a spojovacieho krídla so špeciálnymi učebňami a dielňami pre polytechnickú výchovu. Dvor uzaviera z juhozápadnej strany budova telocvične napojená na školské objekty krytou pergolovou chodbou. K areálu taktiež prislúcha jedáleň a materská škôlka v severovýchodnej časti pozemku. Architekti si pri tejto realizácii rozdelili úlohy, pričom Dedeček projektoval budovy školy a Miňovský ostatné časti. V škole sa nachádza 25 štvorcových tried s rozmermi 720 x 730 cm s dvoma systémami bilaterálneho osvetlenia. Skeletová konštrukcia budovy dovolila vyzdvihnutím čelného krídla na piliere vytvoriť krytú prestávkovú halu otvorenú do átriového priestoru zovretého jednotlivými pavilónmi. Átriový priestor má čisto rekreačnú funkciu s parkovým riešením. Školu na "Februárke" možno považovať za jednu z najvydarenejších spoločných prác dvojice Dedeček Miňovský.

Literatúra:
ŠVANIGA, Juraj: Škola na "Februárke". Projekt, 1964, 10 – 11, s. 229 – 231.
MIŇOVSKÝ, Rudolf: Vývoj školského ateliéru ŠPÚ – Bratislava. Projekt, 1957, 8, s. 6.