adresa
architekt
spolupráca
projekt
realizácia

Námestie slobody 17, Bratislava
Martin Kusý
Jozef Fabianek, Štefan Štempák, Ferdinand Milučký
1957 – 1960
1963

Budova Strojníckej fakulty STU, pôvodne s názvom Fakulta strojného inžinierstva, je súčasťou bloku vysokoškolských stavieb medzi Radlinského a Mýtnou ulicou a súčasne uzatvára juhovýchodnú stranu Námestia slobody. Patrí medzi najlepšie architektove diela. Má v sebe dynamiku a konštrukčnú smelosť štrukturalizmu šesťdesiatych rokov a súčasne disponuje serióznosťou, aká sa od akademickej pôdy v tom čase očakávala. Skladá sa z troch samostatných celkov: z hlavnej budovy, ktorú charakterizuje pokojný rytmus hliníkových profilov a konzolovito vystupujúcich posluchární, z dvojpodlažného kubusu ťažkých laboratórií a z veľkej auly prekrytej oceľovou lanovou konštrukciou, na ktorú je zavesený podhľad s výmaľbou Ladislava Gandla.

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Gottwaldové námestie a fakulta strojného inžinierstva v Bratislave. Projekt 1958, 3, s. 6 – 7.
LACKO, Jozef: Strojnícka fakulta v Bratislave. Projekt 4, 1962, 9, s. 193.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945  1975. Bratislava, Pallas 1976. 288 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj obrázku:
Pechar, Josef: Československá architektura 1945 – 1977