adresa
architekti
realizácia
Ferienčíkova 1, Bratislava
Endre Szőnyi, Franz Wimmer
asi 1922

Tradičný štvorpodlažný obytný dom je súčasťou kompaktnej uličnej zástavby. Je jeden z mála, ktoré autori realizovali s priečelím z neomietnutej tehly. Jednotlivé osi priečelia zvýrazňuje plastické členenie. Na parapetných múrikoch je tehla poskladaná do centrovaného geometrického ornamentu.

Literatúra:
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
BORECKÁ, Eva : Regionálne odtiene klasickej moderny. Franz Wimmer (1885 – 1953) a Endre Lipot Szőny (1885 – 1968) život, dielo, doba. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1  2, s. 43  70.
BORECKÁ, Eva : Franz Wimmer a Andrej Szőnyi  architekti klasickej moderny. Pamiatky a múzeá, 2011, č. 1, s. 34 – 39.