adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Winterova 58, 60, Piešťany
Pavel Weisz
Pittel und Brausewetter
1928 – 1929
1929 – 1930

Na konci hlavnej mestskej ulice centra Piešťan postavila firma Pittel und Brausewetter súčasne dve susediace stavby. Jednou bol hotel, druhou liečebný dom. Šesťpodlažné budovy, ktoré projektoval jeden a ten istý architekt pre dvoch rôznych vlastníkov sa však veľmi neodlišovali, a tak sa časom paradoxne ich funkcie navzájom vymenili. Pôvodný hotel Excelsior sa zmenil na liečebný dom Jalta a z rohového Edenu sa stal hotel. Pôdorys Edenu uzatvára malý dvor, do ktorého sú orientované hospodárske miestnosti a komunikačné priestory. Po obvode sú jedno a dvojposteľové izby. Excelsior je dispozične trojtraktový s pôdorysom v tvare L. Priečelia oboch objektov nesú charakteristické znaky funkcionalistickej architektúry, ako sú otvorený parter s presklenými stenami, ľahké, vzdušné balkóny s rúrkovým zábradlím, kruhové okná a ploché strechy s terasami. Funkcionalistická architektúra komplexu s nádychom expresionizmu (oblé nárožie) sa podobá prácam nemeckých funkcionalistov berlínskeho okruhu (B. Taut, E. Mendelshon a pod.). Asi to súvisí s pobytom architekta v Berlíne a s jeho vzťahmi s nemeckou kultúrnou scénou. Komplex patrí k medzníkovým dielam funkcionalistickej architektúry na Slovensku.

Literatúra:
Kurhaus "Eden" Haus dr. L. Neuwirth. Forum 1, 1931, s. 206.
Hotel "Excelsior". Forum 1, 1931, s. 207.
MRŇA, Ľubomír: Liečebný dom Eden a hotel Excelsior. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 42 – 47.
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Piešťany. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. LIII. 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
MRŇA, Ľubomír: Architekt Pavel Weisz piešťanský rodák. Piešťany, Agentúra Nexon, s.r.o. 2008. 88 s.

Zdroj obrázku:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV